Sosyal Sorumluluk


21.Yüzyılın en önemli sorunları “KÜRESEL YAŞLANMA” ve “Küresel Isınma” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde “Küresel Isınma” alanında öncelikli olarak kürsel toplum bilinci oluşturulması sağlanmakta ve paralelinde çözüm projeleri hayata geçmektedir. Kısacası; konuya kürsel duyarlılık ile sahip çıkılmaktadır. Fakat aynı duyarlılığın “Küresel Yaşlanma” alanında da büyük önem arz etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve BM verilerine göre, yaşam süresinin uzaması ve doğum oranındaki düşüş sebebiyle dünyada 60 yaş ve üzeri nüfusun oranı hızla yükselmektedir. Nüfus yaşlanması 21. yüzyılın en önemli demografik eğilimi olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde nüfus yaşlanması dünya çapında küresel bir fenomen halini almıştır.

Nüfus Yaşlanması, Sağlıktan sosyal güvenliğe, çevre ile ilgili konulardan eğitime, iş olanaklarına, eğlence endüstrisine ve aile hayatına kadar toplumun bütün yönlerini etkilemektedir.

Küresel sorunlar küresel çözümler ve iş birliğini beraberinde gerektirmektedir.

“Yarına Dilekler” Sosyal Sorumluluk projesi ile sorunlara çözüm oluşturmaya yönelik uluslararası bir platform ve küresel toplumda bilinci oluşturulması hedeflenmektedir.

Yaşlanma, bir ülkenin uygarlık ve kültürel düzeyini ortaya koymaktadır. Medeniyetlerin beşiği olan, ülkemizin örnek ve önderlik teşkil etmesi amaçlanmaktadır.

Dünya yaşlanmaya hazır değil… Yaşlanan Dünya’da “Wishes for Tomorrow” bugüne ve yarına sorumluluğumuzdur. Geleceğe ise yatırımızdır.


Detaylı bilgi için; www.yarinadilekler.com; www.wishesfortomorrow.com

Meşrutiyet 26/1 Kızılay - ANKARA (T) +90 533 475 94 62